Centrul Medical CASA NOASTRĂ oferă servicii de medicina muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare: Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor şi Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

   Serviciile de medicina muncii cuprind:

 • Efectuarea examenului medicalnecesar încadrării în muncă, conform normelor metodologice stabilite de legislaţia în vigoare, de Ministerul  Sănătăţii  şi Normele generale de protecţie a Muncii.
 • Efectuarea examenelor medicale pentru noii angajaţi în perioada de adaptare la locul de muncă, supravegherea activă a stării de sănătate a acestora, depistarea unor cauze medicale datorate neadaptării la locul de muncă.
 • Efectuează examinările medicale necesare la controlul periodic conform normelor în vigoare.
 • Stabileşte periodicitatea cu care se vor efectua examinările medicale în funcţie de tipul de muncă şi activitatea pe care o prestează angajatul.
 • Efectuează examinările medicale necesare la reluarea muncii în funcţie de natura  bolii sau accidentului care a determinat suspendarea activităţii în muncă.
 • Centrul Medical Casa Noastră  acordă  recomandări specifice şi măsuri speciale necesare recuperării celor depistaţi cu boli profesionale.
 • Consiliază  angajatorul în probleme de medicina muncii.
 • La solicitarea firmei efectuează controlul igienico-sanitar al locurilor de muncă.
 • Asigură personal calificat şi aparatura necesară prestaţiei actului medical.
 • Contravizează concediile medicale ale angajaţilor.
 • La solicitarea firmei asigură, efectuarea  raportului de evaluare a riscurilor profesionale la care sunt expuse femeile însărcinate  conform Hotărârii Nr. 537/2004.
 • Asigură dosare medicale, fişe de aptitudine, formulare prevăzute în NGPM/2007.
 • Numărul examinărilor la alte specialităţi, precum şi felul analizelor de laborator şi a examinărilor paraclinice necesare pentru eliberarea fişelor de aptitudine, diferă în funcţie de meserie/profesie/funcţie şi de specificul locului de muncă şi este prevăzut in HG 355/2007;
 • În urma examenului clinic general şi a investigaţiilor complementare specifice fiecărui loc de muncă se întocmeşte dosarul medical şi se eliberează fişa finală de aptitudine, de către medicul specialist de medicina muncii.

Examenele medicale se pot desfăşura la sediul firmei dumneavoastră (dacă există un spaţiu adecvat – cabinet medical) deoarece dispunem de aparatură medicală mobilă.

 Vă aşteptăm cu idei noi şi cu propuneri de colaborare !